ทริปใกล้เคียง 'อำนาจเจริญ'

ช้อปปิ้ง 'อำนาจเจริญ'

เลือก : อำเภอ
: 2231


อำเภอพนา
แหล่งทอผ้าไหม อำนาจเจริญ

แหล่งทอผ้าไหม อำนาจเจริญ

ปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหมเอง ทอผ้าไหมเอง และจัดจำหน่ายผ้าไหมอีกด้วย

2715
ทริปของคุณ