ทริปใกล้เคียง 'พิจิตร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอทับคล้อ'

: 2465สำนักสงฆ์สวนพระโพธิ์สัตว์ วัดทับคล้อ

สำนักสงฆ์สวนพระโพธิ์สัตว์ วัดทับคล้อ

สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม วิปัสสนาและกรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ

3016
ทริปของคุณ