ทริปใกล้เคียง 'พิจิตร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอทับคล้อ'

: 1380สำนักสงฆ์สวนพระโพธิ์สัตว์ วัดทับคล้อ

สำนักสงฆ์สวนพระโพธิ์สัตว์ วัดทับคล้อ

สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม วิปัสสนาและกรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ

2075
ทริปของคุณ