ทริปใกล้เคียง 'พิจิตร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบางมูลนาก'

: 2619วัดห้วยเขน

วัดห้วยเขน

จิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ เกี่ยวกับพุทธประวัติ และรามเกียรติ์

3510
วัดท่าช้าง

วัดท่าช้าง

มีพระพุทธรูปหินที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปสลักด้วยหินทราย"หลวงพ่อหิน"

2199
ทริปของคุณ