ทริปใกล้เคียง 'ปัตตานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอยะหริ่ง'

: 1102วังเก่ายะหริ่ง

วังเก่ายะหริ่ง

วังเก่ายะหริ่ง  

4395
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ

มัสยิดบ้านดาโต๊ะ

เม็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม   

11348
แหลมตาชี

แหลมตาชี

เป็นหาดทรายขาว ยื่นเป็นแหลมลงไปในทะเล  

2403
หาดตะโละกาโปร์

หาดตะโละกาโปร์

เป็นหาดทรายขาวสะอาด ขนานกับชายฝั่งทะเล มีเรือกอและของชาวประมงจอดอยู่เป็นจำนวนมาก

2173
ทริปของคุณ