ทริปใกล้เคียง 'พิจิตร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอวชิรบารมี'

: 1992วัดกรดงาม

วัดกรดงาม

สถานปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานสี่ พัฒนาบุคลากร พระสงฆ์เรียนพระปริยัติธรรม 

1210
ทริปของคุณ