ทริปใกล้เคียง 'พิจิตร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสากเหล็ก'

: 2673วัดไทรย้อย สากเหล็ก

วัดไทรย้อย สากเหล็ก

พุทธสถานอันมีหลวงพ่อบุญลือที่ชาวสากเหล็กและใกล้เคียงเคารพและศรัทธ

690
ทริปของคุณ