ทริปใกล้เคียง 'พิจิตร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสามง่าม'

: 1637วัดศรีศรัทธาราม สามง่าม

วัดศรีศรัทธาราม สามง่าม

(วัด), วัดศรีศรัทธาราม สามง่าม, กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220

632
ทริปของคุณ