ทริปใกล้เคียง 'ยโสธร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอไทยเจริญ'

: 2229โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้

จัดเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย

4079
ทริปของคุณ