ทริปใกล้เคียง 'โอกินาว่า'

ท่องเที่ยว 'อิชิงะคิ'

: 1590เกาะอิชิงากิ

เกาะอิชิงากิ

เกาะอิชิงากิ (Ishigaki Island) สวรรค์เขตร้อนที่สวยงามที่ตั้งอยู่ จังหวัดโอกินาวาในญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในด้านน้ำทะเลใส หาดทรายขาว และแนวปะการังที่สดใส

180
ทริปของคุณ