ทริปใกล้เคียง 'ฟุกุชิมะ'

ท่องเที่ยว 'อิวะกิ'

: 1620วัดชิรามิซุอามิดาโดะ

วัดชิรามิซุอามิดาโดะ

ประวัติศาสตร์ยาวนานของวัด วัดชิรามิซุอามิดาโดะ (Shiramizu Amidado)วัดที่มีชื่อเสียงประจำเมืองอิวากิ (Iwaki) จังหวัดฟุกุชิมะ สมบัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

184
ทริปของคุณ