ทริปใกล้เคียง 'ชิมาเนะ'

ท่องเที่ยว 'อิสุโมะ'

: 1709ประภาคารฮิโนมิซากิ

ประภาคารฮิโนมิซากิ

ประภาคารสีขาว ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

198
ศาลเจ้าอิซุโมะ

ศาลเจ้าอิซุโมะ

หนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น  

146
ทริปของคุณ