ทริปใกล้เคียง 'นารา'

ท่องเที่ยว 'อิโคมะ'

: 1961วัดโฮริวจิ Horyuji Temple

วัดโฮริวจิ Horyuji Temple

วัดโฮริวจิและอาคารอื่นๆในบริเวณเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1993 เขตพุทะวาสผั่งทิศตะวันตก ถือเป็นกลุ่มอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

1328
วัดจูกุ Chugu ji

วัดจูกุ Chugu ji

รอยยิ้มระดับโลก

370
ทริปของคุณ