ทริปใกล้เคียง 'อิบารากิ'

ท่องเที่ยว 'อุชิกุ'

: 2024พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ

พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ

พระพุทธรูปที่ถูกบันทึกลง Guiness World Record ในปี 1995 ว่าเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ปางยืนที่สูงที่สุดในโลก ความสูงรวมกันของรูปปั้นกับส่วนฐานนั้นรวมกันเป็น 110 เมตร

79
ทริปของคุณ