ทริปใกล้เคียง 'วากายาม่า'

ท่องเที่ยว 'ฮิงะชิมุโระ'

: 2332น้ำตกนะชิ

น้ำตกนะชิ

น้ำตกนะชิ เป็นน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ ที่ตกลงมาตรง ๆ โดยไม่ผ่านชั้นหินที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

451
กองหินฮาชิกุอิ

กองหินฮาชิกุอิ

กองหินฮาชิกุอิที่มีเสาหินเล็กใหญ่เรียงรายอยู่ในทะเลยาว 850เมตร

82
ทริปของคุณ