ทริปใกล้เคียง 'เกิ่นเทอ'

ท่องเที่ยว 'เกิ่นเทอ'

เลือก : อำเภอ
: 2826


ก่อโด่ วิ่ญถั่น
เจดีย์เทียนมู่

เจดีย์เทียนมู่

วัดที่สำคัยทางประวัติศาสตร์ของเมืองในประเทศเวียดนาม

62
ทริปของคุณ