ทริปใกล้เคียง 'เกียงซังนัม-โด'

ท่องเที่ยว 'เกียงซังนัม-โด'

เลือก : อำเภอ
: 1365


ฮับชอน
วัดแฮอินซา

วัดแฮอินซา

วัดแฮอินซา วัดที่ถูกขนานนามว่า “Temple of the Ocean Mudra” หรือ “วัดแห่งมหาสมุทรมุทรา”  มีชื่อเสียงอันโดดเด่นในการเป็นสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์พุทธศาสนา

317
ทริปของคุณ