ทริปใกล้เคียง 'ฉงชิ่ง'

ท่องเที่ยว 'เขตหยูจง'

: 1973ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

ถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย จุดท่องเที่ยวยามค่ำคืน ถนนช้อปปิ้ง ร้านค้า โรงแรม และร้านอาหารมากมาย 

1318
ทริปของคุณ