ทริปใกล้เคียง 'โฮจิมินห์'

ท่องเที่ยว 'เขต3'

: 1430พิพิธภัณฑ์สงคราม

พิพิธภัณฑ์สงคราม

พิพิธภัณฑ์สงคราม (bao tang chien tranh) สถาบันทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญที่เก็บรักษาความทรงจำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และบทเรียนของสงคราม ความขัดแย้งสงครามเวียดนาม

111
ทริปของคุณ