ทริปใกล้เคียง 'นีงาตะ'

ท่องเที่ยว 'โทะคะมะจิ'

: 2004นาขั้นบันไดโฮชิโทเกะ Hoshitoge Rice Terraces

นาขั้นบันไดโฮชิโทเกะ Hoshitoge Rice Terraces

นาขั้นบันไดโฮชิโทเกะ (Hoshitoge Rice Terraces)

133
ช่องเขาคิโยสุ Kiyotsukyo Gorge

ช่องเขาคิโยสุ Kiyotsukyo Gorge

ช่องเขาคิโยสุ (Kiyotsukyo Gorge)

85
ป่าต้นบีช บิจินบายาชิ  Bijin Bayashi Forest

ป่าต้นบีช บิจินบายาชิ Bijin Bayashi Forest

ป่าต้นบีช (Bijin Bayashi Forest)

81
อุโมงค์เก่าคิโยสึ Kiyotsu Gorge Tunnal

อุโมงค์เก่าคิโยสึ Kiyotsu Gorge Tunnal

อุโมงค์เก่าคิโยสึ (Kiyotsu Gorge Tunnal)

73
ทริปของคุณ