ทริปใกล้เคียง 'แขวงเชียงขวาง'

ท่องเที่ยว 'โพนสวรรค์'

: 1646ทุ่งไหหิน

ทุ่งไหหิน

หินรูปร่างคล้ายไหจำนวนมาก

279
ทริปของคุณ