ทริปใกล้เคียง 'ยามางาตะ'

ท่องเที่ยว 'โยะนะซะวะ'

: 2032ปราสาทโยเนะซาวะ

ปราสาทโยเนะซาวะ

ปราสาทโยเนะซาวะ (Yonezawa Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในโยเนะซาวะ 

132
ทริปของคุณ