ทริปใกล้เคียง 'ชิมาเนะ'

ท่องเที่ยว 'โอดะ'

: 2767เหมืองเงินอิวามิ

เหมืองเงินอิวามิ

เหมือนเงินอิวามิ ที่มีปริมาณแร่เงินส่งออก 1 ใน 3 ณ ศตวรรษที่16 ถึง 30

100
ทริปของคุณ