ทริปใกล้เคียง 'ชิมาเนะ'

ท่องเที่ยว 'โอดะ'

: 1912เหมืองเงินอิวามิ

เหมืองเงินอิวามิ

ในสมัยก่อนเหมืองเงินมีผลผลิตออกมามากถึง 38 ตันต่อปี คิดเป็น 1 ใน 3 ส่วนของทั้งโลก แร่เงินที่ผลิตออกมา เรียกว่า เงินโซมะ(Soma Silver) ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูง

484
ทริปของคุณ