ทริปใกล้เคียง 'ยามากุจิ'

ท่องเที่ยว 'โฮฟุ'

: 1662ศาลเจ้าโฮฟุเท็มมังงู

ศาลเจ้าโฮฟุเท็มมังงู

ศาลเจ้าโฮฟุเท็มมังงู(Hofu Tenmangu) ศาลเจ้าที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับเทพ Sugawara no Michizane นักปราชญ์และนักการเมืองในสมัยเฮอัน ผู้ซึ่งได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การศึกษา และความสำเร็จทางวิชาการ

93
ทริปของคุณ