ทริปใกล้เคียง 'นครหลวงเวียงจันทน์'

ท่องเที่ยว 'ไซเสดถา'

: 2033โรงงานผ้าไหม ลาว

โรงงานผ้าไหม ลาว

การผลิตแบบธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ของลายผ้าไหมและคุณภาพที่ดีของผ้าไหมลาว

2565
ทริปของคุณ