ทริปใกล้เคียง 'เถือเทียน-เว้'

ท่องเที่ยว 'กวางเดี่ยน'

: 2002พระราชวังเมืองเว้

พระราชวังเมืองเว้

วังที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระราชวังต้องห้าม ที่ปักกิ่ง

87
ประตูเฮียนยาน

ประตูเฮียนยาน

ประตูเฮียนยาน (Tu Hieu Pagoda) เป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัดสำคัญในเมืองเว้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณนี้

989
ตลาดดองบา

ตลาดดองบา

ตลาดดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) อีกทั้งเป็นแหล่งชุมนุมของคนไทยในเมืองเว้ที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา และไม่ต้องกังวลเรื่องเงินบาท เพราะที่นี่ส่วนใหญ่พูดไทยได้ และบางส่วนใช้เงินบาทกัน

924
สุสานจักรพรรดิมินห์ม่าง

สุสานจักรพรรดิมินห์ม่าง

สุสานจักรพรรดิมินห์ม่าง (Tomb of Minh Mang) บริเวณลานกว้างที่มีรูปสลักหิน ของเหล่าบรรดาขุนนาง ช้าง ม้า และทหาร ที่ตั้งอยู่เรียงรายสองฟากฝั่ง ซึ่งเป็นผลงานชั้นยอดของช่างนิรนามหลายท่าน

433
พระราขวังเว้

พระราขวังเว้

พระราชวังเว้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2536

417
สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tomb of Tu Duc) ตำหนัก 2 แห่งภายใต้อาคารไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเคียม อันรายล้อมด้วยดอกบัวที่บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมไปทั่ว

396
แม่น้ำหอม

แม่น้ำหอม

แม่น้ำหอม กำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม และร่วงหล่นมาตามสายน้ำ แม่น้ำหอมเป็นแม่น้ำสายสั้น น้ำจึงไม่ลึกแต่ใสสะอาดมาก ไหลผ่านธรรมชาติที่งดงามสองฟากฝั่ง

394
ทริปของคุณ