ทริปใกล้เคียง 'กว๋างนาม'

ท่องเที่ยว 'กว๋างนาม'

เลือก : อำเภอ
: 2266


กี่ซอน
ตลาดฮอยอัน

ตลาดฮอยอัน

ตลาดฮอยอัน เป็นตลาดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ ชาวเวียดนามก็จะมาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่นี่ก็มีความหลากหลายของสัตว์น้ำหลายชนิดอีกด้วย

680
บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101

บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101

บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101 (Old House No.101) เป็นบ้านไม้เก่าแก่ 2 ชั้น และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว และอยู่กันมาถึง 5 รุ่น ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับประโยชน์การใช้สอยที่แตกต่าง ตั้งแต่ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว

583
สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน

สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน

สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน (Japanese Covered Bridge) เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่นักท่องเที่ยวต้องมาชม เพราะสะพานแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เมื่อ 400 กว่าปีที่แล้วในช่วงศตวรรษที่ 17

525
วัดฟุกเกี๋ยน

วัดฟุกเกี๋ยน

วัดฟุกเกี๋ยน เป็นวัดที่นับเป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณแห่งนี้ 2 ฟากฝั่งถนนเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคหบดีชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกราก ในช่วงปี พ.ศ.2388-2428

510
เมืองเก่าฮอยอัน

เมืองเก่าฮอยอัน

เมืองเก่าฮอยอัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2542 

396
พิพิธภัณฑ์เซรามิก

พิพิธภัณฑ์เซรามิก

พิพิธภัณฑ์เซรามิก (Museum of Trading Ceramics) จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่ถ้วย ชาม เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ รวมทั้งชามสังคโลกของไทย

391
ด่งซาง
ปราสาทหมีเซิน

ปราสาทหมีเซิน

ปราสาทหมีเซิน ปราสาทที่เก่าแก่นานกว่า 900 ปี องค์การยูเนส(UNESCO)ได้จัดให้เป็นมรดกโลก

512
ทริปของคุณ