ทริปใกล้เคียง 'กว๋างนาม'

ท่องเที่ยว 'กว๋างนาม'

เลือก : อำเภอ
: 3041


กี่ซอน
เมืองเก่าฮอยอัน

เมืองเก่าฮอยอัน

เมืองเก่าฮอยอัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2542 

499
สมาคมชาวจีนฮกเกี้ยน

สมาคมชาวจีนฮกเกี้ยน

สมาคมที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสมาคมจีน 5 แห่งในเมืองฮอยอัน

101
ฮอยอันไนท์มาร์เก็ต

ฮอยอันไนท์มาร์เก็ต

เมืองยามค่ำคืนที่สวยงามของเวียดนาม

84
วัดฟุกเกี๋ยน

วัดฟุกเกี๋ยน

วัดฟุกเกี๋ยน เป็นวัดที่นับเป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณแห่งนี้ 2 ฟากฝั่งถนนเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคหบดีชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกราก ในช่วงปี พ.ศ.2388-2428

844
ตลาดฮอยอัน

ตลาดฮอยอัน

ตลาดฮอยอัน เป็นตลาดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ ชาวเวียดนามก็จะมาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่นี่ก็มีความหลากหลายของสัตว์น้ำหลายชนิดอีกด้วย

788
บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101

บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101

บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101 (Old House No.101) เป็นบ้านไม้เก่าแก่ 2 ชั้น และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว และอยู่กันมาถึง 5 รุ่น ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับประโยชน์การใช้สอยที่แตกต่าง ตั้งแต่ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว

788
สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน

สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน

สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน (Japanese Covered Bridge) เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่นักท่องเที่ยวต้องมาชม เพราะสะพานแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เมื่อ 400 กว่าปีที่แล้วในช่วงศตวรรษที่ 17

618
พิพิธภัณฑ์เซรามิก

พิพิธภัณฑ์เซรามิก

พิพิธภัณฑ์เซรามิก (Museum of Trading Ceramics) จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่ถ้วย ชาม เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ รวมทั้งชามสังคโลกของไทย

497
บ้านเลขที่ 101

บ้านเลขที่ 101

บ้านไม้สองชั้นที่เก่าแก่สถานที่สุดฮิต

117
เกาะจาม

เกาะจาม

เกาะสวยงามที่มีความสวยงามของเวียดนาม

91
ด่งซาง
ปราสาทหมีเซิน

ปราสาทหมีเซิน

ปราสาทหมีเซิน ปราสาทที่เก่าแก่นานกว่า 900 ปี องค์การยูเนส(UNESCO)ได้จัดให้เป็นมรดกโลก

592
ทริปของคุณ