สถานที่ท่องเที่ยว

กว๋างนาม

เวียตนาม

views:966


ทริปใกล้เคียง กว๋างนาม

  • ปราสาทหมีเซิน

   ปราสาทหมีเซิน

   address เมืองกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม

   ปราสาทหมีเซิน ปราสาทที่เก่าแก่นานกว่า 900 ปี องค์การยูเนส(UNESCO)ได้จัดให้เป็นมรดกโลก

   upload image

   views 412

   Place

   share

  • บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101

   บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101

   address เมืองกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม

   บ้านเก่าฮอยอันเลขที่ 101 (Old House No.101) เป็นบ้านไม้เก่าแก่ 2 ชั้น และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว และอยู่กันมาถึง 5 รุ่น ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับประโยชน์การใช้สอยที่แตกต่าง ตั้งแต่ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว

   upload image

   views 411

   Place

   share

  • สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน

   สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน

   address เมืองกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม

   สะพานญี่ปุ่นฮอยอัน (Japanese Covered Bridge) เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่นักท่องเที่ยวต้องมาชม เพราะสะพานแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เมื่อ 400 กว่าปีที่แล้วในช่วงศตวรรษที่ 17

   upload image

   views 381

   Place

   share

  • เมืองเก่าฮอยอัน

   เมืองเก่าฮอยอัน

   address จังหวัดกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม

   เมืองเก่าฮอยอัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2542 

   upload image

   views 287

   Place

   share

  • วัดฟุกเกี๋ยน

   วัดฟุกเกี๋ยน

   address เมืองกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม

   วัดฟุกเกี๋ยน เป็นวัดที่นับเป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณแห่งนี้ 2 ฟากฝั่งถนนเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคหบดีชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกราก ในช่วงปี พ.ศ.2388-2428

   upload image

   views 279

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์เซรามิก

   พิพิธภัณฑ์เซรามิก

   address เมืองกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม

   พิพิธภัณฑ์เซรามิก (Museum of Trading Ceramics) จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่ถ้วย ชาม เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ รวมทั้งชามสังคโลกของไทย

   upload image

   views 265

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม