“ปราสาทหมีเซิน ปราสาทที่เก่าแก่นานกว่า 900 ปี องค์การยูเนส(UNESCO)ได้จัดให้เป็นมรดกโลก”

ปราสาทหมีเซิน เป็นโบราณสถานในจังหวัดกว่๋างนาม ภาคกลางของประเทศเวียดนามสร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู "องค์การยูเนสโกได้จัดให้เป็นมรดกโลก"

ปราสาทหมีเซิน เคยเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆของอาณาจักรจามปาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4- ศตวรรษที่ 15 ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 900 ปี ทำให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมศิลปกรรมที่หลากหลาย จัดเป็นกลุ่มในโบราณสถานศาสนาฮินดูที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีน

กลุ่มปราสาทหมีเซิน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบต่ำ มีภูเขาโอบล้อม เนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกิบด้วยปราสาททั้งหมด 73 หลัง ในช่วงสงครามเวียดนาม ทหารเวียดนามได้ใช้ปราสาทหมีเซินเป็นกองบัญชาการ ฝ่ายทหารอเมริกันจังได้ทิ้งระเบิดในบริเวณนี้ ทำให้ปราสาทหมีเซินเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลัง


เปิดให้เข้าชมตลอดปี

เวลาที่เหมะสมในการเข้าเยี่ยมชม คือ ช่วงเช้า เพราะว่าอากาศไม่ร้อนมาก

ปราสาทหมีเซิน

แชร์

เมืองกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

581

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)