ทริปใกล้เคียง 'เกิ่นเทอ'

ท่องเที่ยว 'ก่อโด่ วิ่ญถั่น'

: 1432เจดีย์เทียนมู่

เจดีย์เทียนมู่

วัดที่สำคัยทางประวัติศาสตร์ของเมืองในประเทศเวียดนาม

50
ทริปของคุณ