ทริปใกล้เคียง 'บ่าเสียะ หวุงเต่า'

ท่องเที่ยว 'ข่นเดิ่ว'

: 2007ทะเลทรายมุยเน่

ทะเลทรายมุยเน่

ทะเลทรายมุยเน่ หรือ ทะเลทราย 2 สี เพราะพื้นทะเลทรายแบ่งออกเป็น 2 ผืน ผืนแรกสีแดง เรียกว่า ทะเลทรายแดง และอีกผืนสีขาว เรียกว่า ทะเลทรายเขาว

380
ชายหาดทะเลหวุงเต่า

ชายหาดทะเลหวุงเต่า

ชายหาดทะเลหวุงเต่า มีทั้งสองฝั่งคือฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในหวุงเต่า และเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนาม

380
วิลล่าบลองเช่

วิลล่าบลองเช่

วิลล่าบลองเช่ (Villa Blanche หรือ วิลล่าขาว) ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ที่สามารถมองเห้นเมืองได้เป็นอย่างดี และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันตระการตาของหวุงเต่าอีกด้วย

354
ทริปของคุณ