ทริปใกล้เคียง 'ซากะ'

ท่องเที่ยว 'คะระสุ'

: 1582ปราสาทคาราซึ

ปราสาทคาราซึ

 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็สามารถชมดอกซากุระได้ และช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็จะพบกับความสวยงามของซุ้มดอกวิสทีเรียสีม่วง

478
ทริปของคุณ