ทริปใกล้เคียง 'ชิบะ'

ท่องเที่ยว 'คะโตะริ'

: 2166วัดปากน้ำญี่ปุ่น

วัดปากน้ำญี่ปุ่น

วัดปากน้ำญี่ปุ่น เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ บำเพ็ญบุญกุศล เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยและญี่ปุ่น

525
ศาลเจ้าคาโทริ

ศาลเจ้าคาโทริ

ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชิบะ และถือเป็นมรดกของประเทศ มีอายุประมาณ 2,600 ปี และปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระ

379
ทริปของคุณ