ทริปใกล้เคียง 'ปูนาคา'

ท่องเที่ยว 'จามธัง'

: 2373ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคา ซอง เป็นซองขนาดใหญ่มาก นอกจากมีพระตำหนักมีศาลาว่าการของเมือง แล้วยังมีโบสถ์วิหาร ประดิษฐานในซองนี้ 21 แห่ง 

1502
ทริปของคุณ