ไปภูฏานเที่ยวที่ไหน

2475
เมืองทิมพูตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง ในเมืองมีถนนหลายสายตัดขนานไปกับแม่น้ำ และมีถนนเล็กๆ แคบๆ อีกหลายสายแยกไปตามจุดๆ ต่างๆ ในเมือง ถนนเหล่านี้เป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปตามบ้านเรือน และวกวนขึ้นเนินไปยังอาคารทำเนียบรัฐบาล ที่ตั้งเด่นอยู่บนเนินเขาในเขตมอติธัง ถิ่นคนรวยภูฏาน ย่านใจกลางเมืองทิมพู มีถนนหลายสายตัดผ่านไปยังศูนย์การค้า อันเป็นที่ชุมนุมของร้านค้าและร้านอาหาร นับเป็นย่านชุมชนใหม่ในเมืองหล... ดูเพิ่มเติม
ทาชิโชซอง ในปัจจุบันแบ่งเป็นพระตำหนักฤดูร้อน ในสมเด็จพระสังฆราชภูฎาณ พระอารามหลวง สำนักพระราชวัง ทำเนียบรัฐบาล ห้องประชุมรัฐสภาแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ กว่า 100 ห้อง แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว เข้าชมเฉพาะห้องท้องพระโรง ซึ่งประดับภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบที่เล่าเรื่องราวในพระพุทธศาสนาสายวัชรยาน โดยเฉพาะตำนานแห่ง "พระปัทมสัมภวะ" หรือ "พระปทุมสมภพ" (แปลว่า ผู้กำเนิดจากดอกบัว) ภาคหนึ่งของพระพุท... ดูเพิ่มเติม
อนุสรณ์สถานซอร์แตน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวภูฏาน เป็นที่นิยมมาเดินรอบองค์เจดีย์ สามรอบ ก่อนและหลังเลิกงานอยู่ใจกลางเมืองทีิมพู... ดูเพิ่มเติม
โครงการองค์พระพุทธรูป DORDENMAภูฏานเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ใหญ่และสูงที่สุด ไม่น่าแปลกใจที่กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก องค์พระพุทธ Dordenma เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนิรันดร์ที่ถูกสร้างขึ้นที่ Changri Kunsel Phodrang สามารถมองเห็นเมืองหลวง Thimpu ได้จากตรงนี้ โครงการนี้ริเริ่มโดย Eminence Trizin Tsering มีรูปปั้น100,000 รูปปั้น ขนาดของรูปปั้นนั้น มีขนาด 8 นิ้วและ 25,000 สิบสองนิ... ดูเพิ่มเติม
ซิมโทกาซอง ยังเป็นที่สอนภาษา ซองคา ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ
ประวัติ
ปี พ.ศ. 2112 ท่านงาวังนัมเยล ผู้นำนิกายดรุกปะกัคยุ เป็นอวตารของคุงเกนปัทมะการ์โป ระหว่างการนั่งสมาธิ 3 ปี มีรูปปั้นบิดา และเทพเจ้าปรากฏตัว และบอกให้ท่านรวบรวมอาณาจักรภูฏาน ให้เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นจึงได้เดินทางมายังภูฏาน ระหว่างทาง กอนวังโซเลม ผู้ครองนครกลาสา นิมนต์ให้ท่านสอนหลักธรรมและอวยพรให้ชาวเมืองของตน จากนั้นท่านก็ได้เดินทางต่อ...
ดูเพิ่มเติม
โดชูลาพาส มีระดับความสูง 3,146 เมตร ซึ่งมีสถูป "ดรุค วังเกล" หรือสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและ สันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ ซึ่งสร้างขึ้นาเพื่อ ถวายพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน 108 องค์ โดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม นำท่านชมวิว ยอดเขาซึ่งสูงกว่า 7,000 เมตร หลากหลายยอด... ดูเพิ่มเติม
วัดชิมิลาคัง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดย ท่านลามะ Drukpa Kuenley
ประวัติมีอยู่ว่า ดรุกปา คุนเลย์ ได้พบผู้ชายคนหนึ่งชื่อ เทชิน ที่ถูกขังโดยญาติของเขา ซึ่งเทชินกำลังสอนให้ลูกศิษย์ท่องคำถอนคำสาป จากนั้นเทชินก็ได้สอนดรุกปาเกี่ยวกับพิธีถอนคำสาป เมื่อสำเร็จปฏิบัติเทชินก็ได้หายตัวไปกับสายรุ้ง
ชาวภูฏานเชื่อว่า หากใครได้มาขอพรเรื่องคู่ครองหรือบุตร จะได้สมหวัง...
ดูเพิ่มเติม
ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong) ที่มีตำนานว่า "กูรู รินโปเช"  หรือ "พระปทุมสมภพ" ทรงมีพุทธทำนายว่า จะมีบุรุษนาม "นัมเกล" มาสร้างป้อมปราการ หรือ "ซอง" บริเวณด้านหน้าเขา รูปงวงช้างแห่งนี้ ซึ่งคำทำนายเป็นจริง เมื่อท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ประมุข ฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรสร้าง "ปูนาคา ซอง" เป็นที่ประทับเมื่อราว 350 ปีก่อน(ก่อนไปสร้าง "ตาชิโช" ซองที่ทิมพู) ปูนาคา ซอง โดดเด่น ณ จุดบรรจบลำน้ำโม (โม=ผู้หญิง... ดูเพิ่มเติม
วัดตัมโช 
ที่ตั้งของวัดตัมโช อยู่ตรง ตรงจุดแม่น้ำปาโรชูมาบรรจบกับแม่น้ำทิมพูชู วัดอยู่บนยอดเขาอาชา ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโปเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมสะพานเหล็กซึ่งท่านคิดค้นการทำโซ่เหล็ก (มีตัวอย่างอยู่ในพิพิทธภัณฑ์เมืองพาโร) 
ตัวสะพานที่เชื่อมสองฝั่งด้วยลวดและเหล็กค้องต่อๆกัน ของเดิมได้ถูกน้ำพัดทำลายลงในปี ค.ศ. 1969 ปัจจุบันโซ่เหล็กที่ใช้อยู่ถูกสร้างขึ้นใ...
ดูเพิ่มเติม
ตาซอง (Ta Dzong ) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองพาโร ตั้งอยู่บนอาคารทรงกลมซึ่งเคยเป็น “หอสังเกตการณ์รบ” หรือ ตาซอง อายุเก่าแก่กว่า 350 ปี สร้างโดยเจ้าเมืองชื่อพาโร ในปี 1968 อยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองพาโร ถูกดัดแปลงมาเป็นพิพิธภัณฑ์ โดย กษัตริย์จิกมี่ ดอร์จิ วังซุก รัชกาลที่ 3 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งภูฎานยุคใหม่”  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทั้งหมด 6 ชั้น เป็นท... ดูเพิ่มเติม
เมืองพาโร มีสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นเมืองแรกที่นักท่องเที่ยวต้องรู้จักก่อน จากพาโรไปทิมพู(เมืองหลวง) 67 กม. ใช้เวลา 1 ชัวโมงครึ่งโดยรถยนต์
พาโรเมืองเล็กๆ ที่มากด้วยอารยธรรม ผู้คนน่ารัก อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เพราะอยู่ในที่ราบสูง มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายแห่งเช่น พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน พาโรซอง และวัดตั๊กซัง (วัดถ้ำเสือ)
แต่ที่ผมกำลังบรรยายในหัวข้อนี้คือ ตัวเมืองพาโร เมืองเล็กที่ซ่อนเร้นกล...
ดูเพิ่มเติม
วัดตักซัง หรือ อ่านว่า ทักซัง มีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายไปทั่วโลก รวมถึงเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในภูฏานอีกด้วย วัดนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “วัดถ้ำเสือ” เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฏาน ไปกลับประมาณ 4 ชั่วโมง ต้องอาศัยการเดินเท้าขึ้นไป หรือหากเดินกันไม่ไหวก็ใช้วิธีการขี่ม้า ค่าขี่ม้าก็ราว 500 นู หรือ ประมาณ 300 กว่าบาท วัดทักซังในสายตาของเราในเวลานี้ดูโดดเด่นออกมาจากหินผาที่ตัดตรง ค... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง