ทริปใกล้เคียง 'ช็อลลาเหนือ'

ท่องเที่ยว 'ชอนจู'

: 1001หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน เรียกกันว่า ฮันอก 

347
ทริปของคุณ