“หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน เรียกกันว่า ฮันอก ”

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  หมู่บ้านแบบเกาหลีที่เรียกว่า ฮันอก(한옥)อยู่กว่า 800 หลัง ถึงแม้ว่าบริเวณเมืองโดยรอบจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม หมู่บ้านนี้ก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และยังยึดถือประเพณีแบบดั้งเดิมอยู่ หมู่บ้านประกอบไปด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี


หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

แชร์

เคียวดงและพุงนัมดงในวันซัน-กู, เมืองชอนจู-ชี, จังหวัดชอลลาเหนือ

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม

No hours available

297

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)