ทริปใกล้เคียง 'อิวาเตะ'

ท่องเที่ยว 'ชิโมะเฮะอิ'

: 1322ถ้ำริวเซ็นโด

ถ้ำริวเซ็นโด

ถ้ำริวเซ็นโด(Ryusendo Cave)ถ้ำนี้มีชื่อเสียงในด้านทิวทัศน์ใต้ดินที่สวยงามและน้ำใสที่ไหลผ่านถ้ำ ที่มีความยาวรวมประมาณ 5,000 เมตร

129
ทริปของคุณ