ทริปใกล้เคียง 'ไซตามะ'

ท่องเที่ยว 'ซัตเตะ'

: 2154สวนกองเก็นโดโคเอ็น

สวนกองเก็นโดโคเอ็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สวนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เนื่องจากมีทั้งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศร่มรื่นสะดวกสบาย

142
ทริปของคุณ