ทริปใกล้เคียง 'รัฐยะไข่'

ท่องเที่ยว 'ซิตตเว'

: 991มรัคอู

มรัคอู

เมืองโบราณเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรมรัคอู อายุกว่า 500 ปี มีโบราณสถานจำพวกศาสนสถานมากมาย

198
ทริปของคุณ