“เมืองโบราณเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรมรัคอู อายุกว่า 500 ปี มีโบราณสถานจำพวกศาสนสถานมากมาย”

มรัคอู หรือ Mrauk-U เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ อดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรมรัคอู ซึ่งรุ่งเรื่องในช่วงปี ค.ศ. 1430-1785

ภายในเมืองมรัคอูจะมีโบราณสถานจำพวกศาสนสถาน เช่น วัด เจดีย์ อยู่มากมาย เช่น วัดชิตตวงพญา(Shite Thaung Paya) ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานกว่า 84,000 องค์


การเดินทางเข้าไปยังมรัคอู ต้องเดินทางด้วยรถหรืิอเครื่องบินไปยังเมืองซิตตเว แล้วต่อเรือโดยสารเข้าเมืองมรัคอู ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

การท่องเที่ยวภายในมรัคอู สามารถเดินหรือใช้จักรยานได้ 

มรัคอู

แชร์

ซิตตเว, รััฐยะไข่, ประเทศพม่า แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

281

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)