ทริปใกล้เคียง 'กว๋างนาม'

ท่องเที่ยว 'ด่งซาง'

: 1472ปราสาทหมีเซิน

ปราสาทหมีเซิน

ปราสาทหมีเซิน ปราสาทที่เก่าแก่นานกว่า 900 ปี องค์การยูเนส(UNESCO)ได้จัดให้เป็นมรดกโลก

570
ทริปของคุณ