ทริปใกล้เคียง 'โออิตะ'

ท่องเที่ยว 'ทะเคะตะ'

: 1840สวนดอกไม้คุจู

สวนดอกไม้คุจู

สวนดอกไม้คูจู(Kuju flower Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ มีดอกไม้มากกว่า 3 ล้านดอก จากกว่า 500 สายพันธ์ที่จะเบ่งบานตามแต่ฤดูกาล

103
ทริปของคุณ