ทริปใกล้เคียง 'กุนมะ'

ท่องเที่ยว 'ทะโนะ'

: 1429มินาคามิออนเซ็น

มินาคามิออนเซ็น

1 ใน 4 เมืองออนเซ็นชื่อดังของจังหวัดกุนมะ มินาคามิออนเซ็น

100
ทริปของคุณ