สถานที่ท่องเที่ยว

นครหลวงเวียงจันทน์

ลาว

views:1812


ทริปใกล้เคียง นครหลวงเวียงจันทน์

  • วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทน์

   วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทน์

   address เวียงจันทน์ ลาว

   ด้านหน้าของพระธาตุหลสงมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชอยู่ด้วย สำหรับช่วงเวลาที่มาสักการะหากมาช่วงวันพระหรือวันงานบุญจะเห็นชาวลาวมาทำบุญได้ชมบรรยากาศที่ดีๆและได้ร่วมทำบุญ

   upload image

   views 1227

   Place

   share

  • วัดสีเมือง เวียงจันทน์

   วัดสีเมือง เวียงจันทน์

   address เวียงจันทน์, ลาว

   นมัสการเจ้าแม่หลักเมือง  หรือ  เจ้าแม่สีเมือง  ณ  วัดสีเมือง   ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนลาว-ไทย  และชาวต่างประเทศไปสักการบูชา กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล ผู้มาเยือนมักจะเสี่ยงทายดวงชะตา ตามตำนานเล่าต่อ ๆ กันมา ขออะไร มักสมหวังดังปรารถนา ยกเว้นขอเรื่องความรักคู่ครองเท่านั้น

   upload image

   views 1362

   Place

   share

  • หอพระแก้ว เวียงจันทน์

   หอพระแก้ว เวียงจันทน์

   address ถนนชษฐาธิราช, เวียงจันทน์, ลาว

   พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว สำหรับประตูใหญ่ทั้งสองเป็นของเก่าที่หลงเหลือมาแต่เดิม บานประตูจำหลักเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   upload image

   views 1198

   Place

   share

  • ปะตูไซ

   ปะตูไซ

   address แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ ลาว

   อนุสาวรีย์แห่งการต่อสู้ สัญญาลักษ์แห่งนครหลวงเวียงจันทน์

   upload image

   views 2149

   Place

   share

  • โรงงานผ้าไหม ลาว

   โรงงานผ้าไหม ลาว

   address เวียงจันทน์, ลาว

   การผลิตแบบธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ของลายผ้าไหมและคุณภาพที่ดีของผ้าไหมลาว

   upload image

   views 1637

   Place

   share

  • วัดสีสะเกด เวียงจันทน์

   วัดสีสะเกด เวียงจันทน์

   address เวียงจันทน์, ลาว

   โครงสร้างวิหารหลัก หลังคา บานประตูศิลปะปูนนูน หลังคาเป็นไม้มุงกระเบื้อง ดูแล้วแบบดั้งเดิมดี พระที่อยู่ที่กำแพงวัด ดูอลังกาลและไม่มีที่ไหนเหมือน จริงๆแล้วสมัยก่อนเขานิยมสร้างพระไว้ที่ประตูกำแพงกันแบบนี้ 

   upload image

   views 2773

   Place

   share

  • สนามบินลาว

   สนามบินลาว

   address เมืองศรีโคตรบอง นตรหลวงเวียงจั

   สนามบินนานาชาติวัตไต ประเทศลาว

   upload image

   views 2678

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม