ทริปใกล้เคียง 'โอกินาว่า'

ท่องเที่ยว 'นะคะกะมิ'

: 1517ซากปราสาทซาคิมิ

ซากปราสาทซาคิมิ

ซากปราสาทซาคิมิ อยู่ในใจกลางเกาะโอกินาว่า อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในมรดกโลก ซึ่งรวมอยู่ในราชอาณาจักรริวกิว

288
ทริปของคุณ