ทริปใกล้เคียง 'มิยาซากิ'

ท่องเที่ยว 'นิชิอุซุกิ'

: 1769หุบเขาทาคาจิโฮะ

หุบเขาทาคาจิโฮะ

หุบเขาทาคาจิโฮะ (Takachiho Gorge) หุบเขาที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แห่งชาติที่มีทิวทัศน์สวยงามและอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติ

185
ทริปของคุณ