ทริปใกล้เคียง 'โออิตะ'

ท่องเที่ยว 'บุงโกโอโนะ'

: 1029ถ้ำหินปูนใต้น้ำอินะซุมิ

ถ้ำหินปูนใต้น้ำอินะซุมิ

ถ้ำหินปูนใต้น้ำอินะซุมิ (Inazumi Underwater Limestone Caves) ถ้ำหินปูนใต้น้ำอินาสึมิก่อตัวขึ้นในยุคพาลีโอโซอิก เมื่อตั้งแต่ 300 ล้านปีก่อนและจมลงไปใต้น้ำด้วยการระเบิดของภูเขาไฟ 

109
ทริปของคุณ