ทริปใกล้เคียง 'แขวงหลวงพระบาง'

ท่องเที่ยว 'ปากอู'

: 1925ถ้ำปากอู่  ถ้ำติ่ง

ถ้ำปากอู่ ถ้ำติ่ง

มีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากหลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ

2958
ทริปของคุณ