ทริปใกล้เคียง 'รัฐกะเหรี่ยง'

ท่องเที่ยว 'รัฐกะเหรี่ยง'

เลือก : อำเภอ
: 4389


เมียวดี
ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

1690
วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

1546
วัดจระเข้

วัดจระเข้

วัดมิเจาโกง ที่มีสิ่งปลูกสร้างรูป จระเข้ตัวใหญ่ อยู่กลางสระน้ำภายในมีพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ 

1283
ทริปของคุณ