ทริปใกล้เคียง 'รัฐกะเหรี่ยง'

ท่องเที่ยว 'รัฐกะเหรี่ยง'

เลือก : อำเภอ
: 2456


เมียวดี
วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

1030
ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

954
วัดจระเข้

วัดจระเข้

วัดมิเจาโกง ที่มีสิ่งปลูกสร้างรูป จระเข้ตัวใหญ่ อยู่กลางสระน้ำภายในมีพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ 

557
ทริปของคุณ