ทริป แม่สอด เมียวดี

4485
ทริป แม่สอด เมียวดี ทริปท่องเที่ยว ข้ามด่าน แม่สอด ไปเมียวดี พม่า
ควรข้ามด่านแต่เช้าทำเรื่องตรวจคนให้เรียบร้อย มีบริการรถเช่า และทัวร์อยู่ชายแดน แอดมินแนะจำท่องเที่ยวหลัก อยู่ 5 จุดดังนี้
แม่สอด ตัวอำเภอแม่สอดยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจะเป็นเมืองฉอดของขุนสามชน ที่เคยยกทัพไปตีกรุงสุโขทัยหรือไม่ยังไม่มีผู้ใดพิสูจน์เมื่อดูตามสภาพบ้านเมืองของอำเภอแม่สอดนั้นไม่พบว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มีอายุอยู่ในยุคของสุโขทัยได้เลยจึงเชื่อได้ว่าไม่ใช่เมืองเดียวกันขณะนี้ได้มีนักโบราณคดีพบซากเมืองโบราณอยู่ในป่าทึบ ท้องที่อำเภอแม่ระมาดอาจจะเป็นเมืองฉอดตามศิลาจารึกกรุงสุโขทัยก็ได้ ได้ก่อตั้งเป็นอำเภอมาต... ดูเพิ่มเติม
วัดชเวเมียนโหว่นเซดี หรือ เจดีย์ทองแห่งเจ้ากรมม้า วัดฉ่วยมินหวุ่น พระเจดีย์ชเวเมียนโหว่นนั้น ได้ถูกสร้างขึ้นไว้เป็นประธานของเขตพุทธาวาสที่ได้ถูกจัดวางไว้ ณ ตำแหน่งเกือบจะกึ่งกลางของเมือง จากสภาพที่ตั้งของพระธาตุ ขนาดของเจดีย์ และการจัดวางผังเมืองทำให้เราทราบได้ว่า เจดีย์ชเวเมียนโหว่นนั้นมีความสำคัญต่อเมืองเมียวดีในฐานะของพระธาตุประจำเมืองจากเชิงสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า เดินทางต่อไปตามถ... ดูเพิ่มเติม
วัดมิเจากง หรือวัดจระเข้ โดยในวัดนี้ได้ประดิษฐานวิหารได้บนหลังจระเข้ ซึ่งเป็นจุดสำคัญของวัดแห่งนี้ ซึ่งวัดนี้มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีจระเข้ตัวหนึ่งขึ้นมาบนเนินสูงเพื่อกราบไหว้ นมัสการวัดเจดีย์ทอง(วัดซุ่ยมิ้นวุ่นเซดีด่อ) ซึ่งเป็นวัดประจำเมืองเมียวดี แล้วไม่ยอมกลับลงไปในน้ำอีก แม้ชาวบ้านจะมาไล่มันลงไปในน้ำแต่มันก็ไม่ลงไป จนกระทั่งเสียชีวิตอยู่บนเนินน้ำ ทำให้ชาวบ้านรับรู้ถึ... ดูเพิ่มเติม
วัดก้อนหินใหญ่ ภาษาพม่าเรียกว่า วัดเจ้าโหล่งจี บางคนอาจออกเสียงตามสำเนียงที่ได้ยินว่า วัดเจ้าโล่งจยี เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขา สามารถมองเห็นยอดเจดีย์แต่ไกล วัดนี้อยู่ห่างไปด้านหลังเมืองราว 3-4 กม. คนไทยที่มาเที่ยวเมียวจะมาไหว้พระธาตุแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคล ลานพระธาตุเจดีย์ที่สร้างคล้ายชฏาล้อมรอบไว้ชั้นนอก ลานวัดสะอาดตา เตียน โล่ง ปูด้วยแผ่นกระเบื้อง หรือ อาจจะลองเ... ดูเพิ่มเติม
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ถือเป็นตลาดค้าขายสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 มีร้านค้าต่างๆมากมายบนพื้นที่ 220 ตารางเมตร ศูนย์รวมสินค้า เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ โดยส่วนใหญ่มาจากจีนและไทย บริเวณด้านหน้าตลาดขายสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ รวมไปถึง ดอกไม้ ผลไม้ ขนมต่างๆ และบริเวณด้านหลังเป็นตลาดสด ขายเนื้อสัตว์และผักหล... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง