ทริปใกล้เคียง 'รัฐยะไข่'

ท่องเที่ยว 'รัฐยะไข่'

เลือก : อำเภอ
: 2885


ซิตตเว
มรัคอู

มรัคอู

เมืองโบราณเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรมรัคอู อายุกว่า 500 ปี มีโบราณสถานจำพวกศาสนสถานมากมาย

271
ทริปของคุณ